slider
logo Rope Serwis

Praca w przestrzeni zamkniętej – jak wybrać dobrą firmę specjalizującą się w alpinistyce przemysłowej

Praca w przestrzeni zamkniętej – jak wybrać dobrą firmę specjalizującą się w alpinistyce przemysłowej

Praca wykonywana w przestrzeniach zamkniętych stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych pracowników alpinistycznych. Każda usługa związana z remontem lub modernizacją takich miejsc wymaga od osób, które się tym zajmują, dokładnego przygotowania do przyszłych obowiązków oraz brania pod uwagę możliwości pojawienia się rozmaitych nieprzewidzianych niebezpieczeństw. Jeśli firma jest dobra w swojej branży, to potrafi ona zapobiegać różnym wypadkom podczas pracy i skutecznie wykonać każde zlecenie. Co jeszcze będzie świadczyło o tym, że zatrudniamy fachowców?

Bezpieczeństwo podczas pracy w przestrzeni zamkniętej

Jakie zagrożenia mogą pojawić się podczas wykonywania takiej usługi? Niebezpieczeństwo wynika najczęściej z dwóch powodów: warunków pomieszczenia i otoczenia miejsca, w czyszczenie studzienkiktórym przeprowadza się pracę.

Alpiniści przemysłowi radzą sobie z ryzykiem związanym z występowaniem takich zagrożeń jak:

  • obecność dwutlenku węgla, metanu, siarkowodoru,
  • występowania chorobotwórczych drobnoustrojów,
  • pracy wykonywanej w pasie drogowym.
Mając na celu unikanie tego typu problemów, pracownicy podejmują następujące działania, które zapewniają im potem bezpieczeństwo podczas pracy:
  • ocenę stanu pomieszczenia,
  • sprawdzenie możliwości wykonywania pracy,
  • dobranie odpowiedniego sprzętu do warunków pomieszczenia,
  • określenie niebezpieczeństw, które mogą się pojawić.

Przestrzeganie przez nich reguł bezpiecznej pracy to podstawowy dowód profesjonalizmu alpinistów przemysłowych.

Jak wygląda praca z dostępu linowego wykonywana w przestrzeni zamkniętej?

Praca w przestrzeni zamkniętej przeważnie jest wykonywana przez trzech pracowników: jeden z nich pracuje na dole, a dwóch kolejnych go asekuruje. Przed rozpoczęciem usługi odbywa się pomiar stężenia gazu w pomieszczeniu, w którym będzie ona realizowana.

 

W razie konieczności doprowadza się do tego miejsca świeże powietrze. Istotne jest również wykorzystanie przez pracowników odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają ich przed upadkiem z wysokości.

Do pracy odbywającej się w przestrzeniach zamkniętych dopuszczani są tylko ludzie, którzy ukończyli specjalne szkolenia i mają do tego uprawnienia – pisaliśmy o nich TU.

Dzięki posiadanym przez nich doświadczeniu i umiejętnościom możliwe jest uzyskanie takich efektów pracy jak: odnowienie lub modernizacja miejsca, w którym przeprowadza się usługę.

Sprzęt, który może alpinistę przemysłowego uratować przed wypadkiem

Zlecenie na pracę w przestrzeni zamkniętej wykonywane jest najczęściej w takich miejscach jak: cysterny, osadniki, zbiorniki, kanały, studzienki, silosy. Przy pracy w tych pomieszczeniach niezbędne jest używanie przez pracowników profesjonalnego sprzętu.

Wyróżnia się takie jego rodzaje:

  • stanowisko asekuracyjne – wykorzystujące elementy konstrukcji lub o charakterze przenośnym jak trójnóg;
  • urządzenie do opuszczania (asekuracji) dołowego,
  • sprzęt do asekuracji wychodzenia, w tym awaryjnej ewakuacji.

Odpowiednio przeszkoleni pracownicy są w stanie doprowadzić do końca nawet najtrudniejsze zlecenie.

Od czego zależy późniejsze zadowolenie z wybrania usługi danej firmy alpinistycznej? Od jej podejścia do zadania, które na nią czeka. Jeśli pracownicy są świadomi wystąpienia możliwych zagrożeń w trakcie pracy i starają się im wcześniej zapobiegać oraz posiadają potrzebne w tym celu umiejętności i wiedzę – to zlecenie im tej pracy przyniesie oczekiwane rezultaty.