slider
logo Rope Serwis

Bezpieczeństwo w zimie – odśnieżanie dachów, usuwanie sopli

Bezpieczeństwo w zimie – odśnieżanie dachów, usuwanie sopli

Jeden płatek śniegu jest niepowtarzalny, ale ich biliony na dachu to już problem. Gdy mróz i długotrwałe opady sprawiły, że dom wymaga odśnieżania na wysokości – warto rozważyć ofertę profesjonalistów. Zaspy śnieżne gromadzące się na dachu mogą doprowadzić do nadwyrężenia jego konstrukcji lub osunąć się na przypadkowych przechodniów. Prawo polskie jasno określa, że usunięcie ich to obowiązek właściciela domu lub administratora lokalu. Niewywiązanie się z niego grozi mandatem.

Jak wygląda odśnieżanie dachów przez pracowników alpinistycznych?

Odśnieżanie dachu przez osoby zajmujące się pracą na wysokości zaczyna się od dokładnego planowania, czyli oceny możliwych zagrożeń i dobrania do nich właściwych metod pracy, narzędzi i osób, które umieją się nimi posługiwać. Następny krok to przygotowanie wyposażenia – środków ochrony indywidualnej. Na dachu nie ma możliwości zamontowania balustrad lub poręczy ochronnych, dlatego jego kształt, stromość i konstrukcja wpływają na decyzję o wybraniu odpowiedniego sprzętu – od niego zależy bezpieczeństwo podczas pracy.

Wśród elementów stroju potrzebnego do zajmowania się odśnieżaniem dachu wymienić należy:

  • odpowiednią odzież zimową razem z rękawicami,
  • obuwie z podeszwami antypoślizgowymi,
  • hełmy ochronne.

Odśnieżanie dachu tylko pozornie jest proste. Podobnie jest przy zbijaniu sopli – wymaga ono ostrożności i właściwego przygotowania.

Zewnętrzne problemy wokół domostw i budynków użyteczności publicznej – nagromadzony śnieg i sople

Jakie zagrożenia wywołuje nieoczyszczenie dachu ze śniegu? Jego zalegające zaspy uniemożliwiają działanie urządzeń i instalacji znajdujących się na pokryciu dachowym.

Spadający śnieg może spowodować:

  • uszkodzenie części dachowych,
  • wywołanie obciążenia dachów położonych niżej oraz innych elementów budynku,
  • wypadki z udziałem przechodniów,
  • zniszczenie mienia.

Sople, nawisy lodowe, obmarzające okapy – pozostawienie ich sprawi, że problem pojawi się na zewnątrz, jak i wewnątrz domu - woda ze stopionego śniegu przedostanie się przez szczeliny za nimi do mieszkania lub spadając doprowadzą do wypadku z udziałem osób spacerujących pod nimi.

Konsekwencje odkładania odśnieżania dachu „na później”

Zima się skończy i przyjdzie ciepła wiosna. W międzyczasie zalegający śnieg mógł spowodować różne spustoszenia: nadwyrężenie konstrukcji dachu, przecieki do domu, czy uszkodzenie zainstalowanych urządzeń lub instalacji. Jeśli zaniedbaliśmy odśnieżanie i usuwanie sopli, będziemy musieli naprawić szkody, jakie to wywołało. Biała pokrywa na naszym dachu tylko wydaje się niegroźna. Już 1m sześcienny śniegu posiada taką wagę:

  • puch śniegowy – do 200 kg,
  • mokry śnieg – 800 kg,
  • topniejący śnieg– więcej niż 900 kg.

Zwłaszcza w przypadku dachów płaskich, nagromadzenie śniegu prowadzi nawet do ich zawalenia się. Dlatego lepiej nie czekać z odśnieżaniem dachu do ostatniej chwili, tylko szybko rozwiązać problem.

Świadomość zagrożeń wywołuję potrzebę podjęcia decyzji w sprawie odśnieżania dachu i usuwania sopli. To jeden z naszych zimowych obowiązków. Nie musimy ryzykować i wykonywać go osobiście – wystarczy zatrudnić specjalistów od prac wysokościowych. Oni zajmą się pracą, a my skupimy się na tym, co dla nas ważne. Oczyszczony ze śniegu i sopli dach to dobra inwestycja i szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w okresie zimowym.

Polecamy też do przeczytania artykuł o początkach alpinistyki przemysłowej w Polsce – dostępny jest w innym miejscu na naszym blogu.