slider
logo Rope Serwis

Przeszkolenie do prac wysokościowych – zasady BHP w pracy na wysokościach

Przeszkolenie do prac wysokościowych – zasady BHP w pracy na wysokościach

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy to obowiązek wszystkich zatrudnionych w firmie osób. Zwłaszcza w przypadku prac wysokościowych potrzeba odpowiedniego przeszkolenia BHP. Jeśli pracownik zastosuje zdobyte na nim wiedzę i umiejętności w praktyce, ograniczy ryzyko zawodowe do minimum. Jakie przepisy i zasady pracy przekazywane podczas szkolenia BHP pomagają w osiągnięciu celu – bezpiecznej i skutecznej pracy?

Bezpieczne prace na wysokościach – przepisy BHP

Każdy robotnik pracujący na wysokościach, zgodnie z przepisami prawa pracy, przechodzi szkolenie BHP: wstępne i okresowe. Powtarzanie kursów jest niezbędne w celu utrwalenia oraz zaktualizowania wiedzy. Powinno ono odbywać się co 12 miesięcy. Podczas takich szkoleń przedstawione zostaną specjalne środki oraz towarzyszące im techniki, które chronią przed upadkiem z wysokości. Zapobiegają one też innym wypadkom, spowodowanym najczęściej przyczynami:

 • organizacyjnymi – niedostatecznym nadzorem, dopuszczeniem do pracy nieprzeszkolonego pracownika, czy pozwalaniem na odstępstwa od zasad bezpieczeństwa pracy;
 • ludzkimi – wynikającymi ze stanu psychofizycznego człowieka i jego zachowania;
 • technicznymi – wiążącymi się ze stanem technicznym sprzętu roboczego i wykorzystywanych do jego ochrony środków.

Właściwe przeszkolenie i zdobyte podczas pracy doświadczenie pozwalają radzić sobie nawet w ekstremalnych warunkach jak odśnieżanie dachów, czy wycinka drzew.

Szkolenia wstępne i okresowe – na czym polegają?

kask budowlańca pracującego na wysokościachSzkolenie BHP ma charakter teoretyczny i praktyczny. Wiedza, która zostaje na nim przekazana dotyczy takich zagadnień jak:

 • ogólne zasady i przepisy,
 • metody pracy,
 • ocena ryzyka,
 • sprzęt wykorzystywany na wysokościach,
 • organizacja i zarządzanie bezpieczną pracą.

Praktyczne przeszkolenie jest również niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy. Nawet doświadczony pracownik potrzebuje utrwalania wiedzy, która zapewni mu bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków w trudnych warunkach. Podczas prac alpinistycznych liczy się każdy szczegół.

Podstawowe zasady pracy wysokościowej

Co definiuje pracę na wysokości? Jest ona wykonywana przynajmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi. Najczęściej odbywa się ona na: rusztowaniach, podestach, pomostach, stałych galeriach, słupach, masztach. Nie dotyczy to powierzchni osłoniętych ze wszystkich stron ścianami równymi wysokością co najmniej 1,5 m.

Osoby, które chcą zajmować się pracą na wysokościach, powinny:

 • odbyć specjalne szkolenie w zakresie BHP;
 • mieć aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy;
 • potrafić posługiwać się środkami ochrony indywidualnej i urządzeniami zabezpieczającymi;
 • posługiwać się urządzeniami do transportu pionowego i poziomego oraz posiadać do tego uprawnienia.

Jeśli chodzi o rusztowania, to zasady korzystania z nich są ściśle określone przez przepisy.

W przypadku metalowych konstrukcji potrzebne są uprawnienia wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Jeśli chodzi o montaż, obsługę i demontaż rusztowań wiszących, trzeba uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego.

W przypadku prac wysokościowych szkolenia BHP uczą odpowiedzialności za siebie i innych członków zespołu, co jest niezbędne podczas działania w warunkach podwyższonego ryzyka. Efektywność w tej branży zależy od przyswojenia zasad bezpieczeństwa i konsekwentnego wprowadzania ich do codziennych obowiązków zawodowych. O tym, co robimy, by wykonywać je skutecznie, przeczytacie w następnym wpisie na naszym blogu, pt. "Prace alpinistyczne i wysokościowe – 4 zasady skutecznego działania".