slider
logo Rope Serwis

Oznakowanie poziome Białystok

Linie, strzałki, piktogramy –  to tylko niektóre z elementów oznakowania poziomego, które ułatwia organizację pracy, ruchu i zwiększa bezpieczeństwo. Tworzymy oznaczenia informujące zarówno o organizacji ruchu na zewnątrz, jak i po wewnętrznych strefach dużych obiektów.

Gdzie wykonujemy oznakowanie?

Malowanie oznakowania poziomego to nie tylko kojarzone od razu „zebry” i pasy na jezdni. Obejmuje ono także:

  • różne rodzaje oznakowań poziomych na terenach zakładów pracy, magazynów,  parkingów i hal, po terenie których poruszają się maszyny i piesi,
  • prawidłowe wytyczenie dróg ruchu, które pozwala zachować bezpieczeństwo pracy i zwiększyć jej wydajność.

Dbamy o to, by nasze poziome oznakowania były funkcjonalne i czytelne.

Bezpieczeństwo dzięki oznakowaniu poziomemu

oznakowanie magazynu poziomymi liniamiNa terenie obiektów, których głównym przeznaczeniem jest przechowywanie – takich jak hale i magazyny – oznakowanie poziome odgrywa bardzo istotą rolę.

Poprzez właściwe oznaczenia magazynów oraz trasy transportu, poruszające się po terenie obiektów pojazdy oraz pracownicy są w stanie bezproblemowo dotrzeć do pożądanych lokalizacji i z łatwością orientować się w rozkładzie pomieszczenia.

Oznakowanie w obiektach o nieco innym przeznaczeniu, jak np. fabryki i zakłady produkcyjne, spełnia podobną rolę. Tutaj również wytycza drogi poruszania się, jednak oprócz tego staje się bardzo ważnym elementem pozwalającym na bezkolizyjną pracę. Na terenie obiektów, po których często poruszają się maszyny ciężkie, to bardzo istotne. W obu tych przypadkach malowanie oznakowania poziomego pozwala na wytyczenie dróg komunikacyjnych dla pojazdów i ruchu pieszego, w taki sposób, aby praca odbywała się bezpiecznie i sprawnie.

Oznakowane białostockie zakłady pracy, parkingi, garaże

Prawidłowo zaprojektowanie i namalowane poziome oznakowanie jest gwarancją nie tylko bezpieczeństwa pracy, lecz również jej wydajności.  Zapewniając właściwe oznaczenia tras poruszania się pracowników oraz pojazdów na terenie rozległego zakładu pracy, hali bądź magazynu, korzystnie wpływamy na działania pracowników.

Ruch może zostać zoptymalizowany. W Rope Serwis wykorzystujemy do tego malowanie poziome i gwarantujemy satysfakcjonujące efekty.