Prace w przestrzeniach zamkniętych

 Prace w przestrzeniach zamkniętych należą do szczególnie wymagających i niebezpiecznych. Nasza białostocka firma oferuje tego typu usługi obejmujące różnego rodzaju zbiorniki, kanały, studzienki oraz silosy, zapewniając maksimum bezpieczeństwa dla osób zajmujących się zleceniem, jak i znajdujących się w otoczeniu, a przede wszystkim – gwarantując satysfakcjonujący efekt naszych działań.

 

Praca w miejscach zamkniętych wymaga uprawnień

 

Charakterystyka prac w miejscach zamkniętych wymaga od osób zajmujących się tego typu zleceniami należytej uwagi, skupienia i przygotowania do realizacji usługi. Wiemy, że są to zadania szczególnie wymagające. Nasza załoga posiada niezbędne uprawnienia oraz szkolenia, które pozwalają bezpiecznie przeprowadzić prace w rozmaitych ograniczonych przestrzennie lokalizacjach.

 

Zdarza się, że stwarzają one zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia pracowników, dlatego przykładamy wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa. Już podczas planowania prac w miejscach zamkniętych, odpowiednio sprawdzamy daną lokalizację, a nasi fachowcy przygotowując się do działania, uwzględniają różne scenariusze swoich działań.

 

Niezbędne przygotowania
 

Przed przystąpieniem do prac w ograniczonych przestrzeniach, jeśli istnieje taka możliwość, sprawdzamy, jak wyglądają one z bliska. Ekipa specjalistów sprawdza stan pomieszczenia, ocenia możliwości pracy, potrzebny sprzęt, ewentualne niebezpieczeństwa. Wykonując prace w ograniczonej przestrzeni, skupiamy się na bezpieczeństwie i odpowiednim przygotowaniu do zadania. Nasza ekipa zawsze korzysta z w pełni sprawdzonego sprzętu najwyższej jakości zapewniającego asekurację.

Gdzie pracujemy w przestrzeniach zamkniętych?


Tego typu zlecenia obejmują prace remontowe lub modernizacyjne zarówno w studniach i studzienkach, jak i w potężnych rozmiarów silosach lub osadnikach. W miejscach rozległych korzystamy z dostępu linowego, co pozwala nam dotrzeć do trudno dostępnych miejsc w każdego rodzaju zbiorniku.

 

Pracownicy Rope Serwis oswajają zamknięte przestrzenie tak, by szybko i efektywnie doprowadzić je do porządku – robimy wszystko, co w naszej mocy, by były funkcjonalne. I robimy to dobrze.