Wycinka i przycinanie drzew

 

Podcinanie drzew to podstawa dbania o przestrzeń zewnętrzną


Rosnące na terenach zabudowanych lub w pobliżu ciągów komunikacyjnych drzewa czasami zbyt mocno się rozrastają. Rozłożyste konary nie zawsze wyglądają pięknie i estetycznie, niekiedy psują zaplanowaną kompozycję przestrzenną. Niejednokrotnie zaś stają się źródłem niebezpiecznych sytuacji. Gałęzie, które znajdują się zbyt blisko zabudowań lub korzenie wychodzące w pas drogowy stanowią realne zagrożenie – dla konstrukcji budynków, nawierzchni, dla pieszych.

Nasza firma zajmuje się podcinaniem drzew – usuwamy gałęzie i konary, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo lub przycinamy drzewo do wymaganych założeń kompozycyjnych bądź wynikających z potrzeb zdrowotnych rośliny.

Wycinka drzew niebezpiecznych w ramach prac interwencyjnych
Specjalizujemy się w usuwaniu tzw. drzew niebezpiecznych, które mogą stanowić duże zagrożenie dla mieszkańców oraz budynków. Ich wycinką zajmujemy się zarówno w mieście, w którym takie rośliny mogą zagrażać w ruchu drogowym, pieszym lub niszczyć konstrukcje wszelkiego rodzaju budynków, jak również w okolicach, gdzie drzewa stare lub chore często grożą zawaleniem. Ekipa Rope Serwis wkracza, zanim do tego dojdzie.

Trzebież lasu ze względów ekologicznych
Aby możliwe było zachowanie pożądanej formy ekosystemu, konieczna jest niekiedy trzebież lasu, czyli sukcesywna wycinka nadmiaru drzew, dzięki której pozostałe rośliny uzyskują lepsze warunki wzrostu i rozwoju.

Wykonując zlecenia tego typu korzystamy z technik dostępu linowego. Pracujemy zarówno na terenach zalesionych Podlasia, jak i wśród drzewostanu parkowego w obszarach miejskich. Dbamy o stan zieleni i o to, by znajdujący się w jej pobliżu ludzie byli bezpieczni.