Wycinka i przycinanie drzew

 

Podcinanie drzew to podstawa dbania o przestrzeń zewnętrzną

 

Rosnące na terenach zabudowanych lub w pobliżu ciągów komunikacyjnych drzewa czasami zbyt mocno się rozrastają. Rozłożyste konary nie zawsze wyglądają pięknie i estetycznie, niekiedy psują zaplanowaną kompozycję przestrzenną. Niejednokrotnie zaś stają się źródłem niebezpiecznych sytuacji. Gałęzie, które znajdują się zbyt blisko zabudowań lub korzenie wychodzące w pas drogowy stanowią realne zagrożenie – dla konstrukcji budynków, nawierzchni, dla pieszych.

Nasza firma zajmuje się podcinaniem drzew – usuwamy gałęzie i konary, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo lub przycinamy drzewo do wymaganych założeń kompozycyjnych bądź wynikających z potrzeb zdrowotnych rośliny.

 

Wycinka drzew niebezpiecznych w ramach prac interwencyjnych

 

Specjalizujemy się w usuwaniu tzw. drzew niebezpiecznych, które mogą stanowić duże zagrożenie dla mieszkańców oraz budynków. Ich wycinką zajmujemy się zarówno w mieście, w którym takie rośliny mogą zagrażać w ruchu drogowym, pieszym lub niszczyć konstrukcje wszelkiego rodzaju budynków, jak również w okolicach, gdzie drzewa stare lub chore często grożą zawaleniem. Ekipa Rope Serwis wkracza, zanim do tego dojdzie.

 

Trzebież lasu ze względów ekologicznych


Aby możliwe było zachowanie pożądanej formy ekosystemu, konieczna jest niekiedy trzebież lasu, czyli sukcesywna wycinka nadmiaru drzew, dzięki której pozostałe rośliny uzyskują lepsze warunki wzrostu i rozwoju.

 

Wykonując zlecenia tego typu korzystamy z technik dostępu linowego. Pracujemy zarówno na terenach zalesionych Podlasia, jak i wśród drzewostanu parkowego w obszarach miejskich. Dbamy o stan zieleni i o to, by znajdujący się w jej pobliżu ludzie byli bezpieczni.

Wycinka drzew – kiedy potrzebne jest zgłoszenie do urzędu gminy?

 

To temat, który wzbudza wiele kontrowersji, więc warto dokładnie wytłumaczyć obowiązujące obecnie przepisy ustawowe. W przypadku osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, które planują usunąć niepotrzebną im już roślinność w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązkowe jest dokonanie zgłoszenia do właściwego miejscowo urzędu gminy. Uspokajamy jednak - nie trzeba zgłaszać wycinki każdego drzewa, a jedynie takich o określonym obwodzie mierzonym na wysokości 5 cm:

  • 50 cm - większość gatunków drzew
  • 65 cm – robinia akacjowa, platan klonolistny, kasztanowiec zwyczajny
  • 80 cm – klon jesieniolistny i srebrzysty, topola oraz wierzba

Po dokonaniu zgłoszenia, urząd gminy wyśle do nas osobę kompetentną do przeprowadzenia oględzin. Urzędnicy mają 14 dni na wniesienie sprzeciwu, jeśli w ciągu tego czasu nie otrzymamy żadnej decyzji, można zabierać się do pracy.

Co nie wymaga zgłoszenia?

 

Obowiązek dokonania zgłoszenia do urzędu nie dotyczy m.in. wycinki drzew i krzewów:

  • owocowych
  • przewróconych, złamanych, uschniętych
  • wymagających usunięcia, aby przywrócić nieużytek do wykorzystania w celach rolnych
  • gatunków obcych, nie występujących naturalnie na terenie Polski

 

Jeżeli mieszkasz/prowadzisz firmę w Białymstoku lub w innych miejscowościach na terenie województwa podlaskiego bądź mazowieckiego, nasi fachowcy są do Twojej dyspozycji. Poznaj cennik wycinki drzew Rope-Serwis – skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci szczegółowych informacji!