slider
logo Rope Serwis

Wycinka drzew Białystok

Bardzo często gałęzie lub całe drzewa stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego lub pieszego. Czasami zaś po prostu wymagają przycinki. W ofercie naszej firmy znajduje się zarówno wycinka drzew, podcinanie gałęzi, jak i trzebież lasu. Mieszkańcom Białymstoku i okolic oferujemy usługi z szerokiego zakresu przycinania drzewostanu oraz inne prace interwencyjne.

Podcinanie drzew to podstawa dbania o przestrzeń zewnętrzną

wycinka starych drzew przy ulicyRosnące na terenach zabudowanych lub w pobliżu ciągów komunikacyjnych drzewa czasami zbyt mocno się rozrastają. Rozłożyste konary nie zawsze wyglądają pięknie i estetycznie, niekiedy psują zaplanowaną kompozycję przestrzenną. Niejednokrotnie zaś stają się źródłem niebezpiecznych sytuacji. Gałęzie, które znajdują się zbyt blisko zabudowań lub korzenie wychodzące w pas drogowy stanowią realne zagrożenie – dla konstrukcji budynków, nawierzchni, dla pieszych.

Nasza firma zajmuje się podcinaniem drzew – usuwamy gałęzie i konary, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo lub przycinamy drzewo do wymaganych założeń kompozycyjnych bądź wynikających z potrzeb zdrowotnych rośliny.

Wycinka drzew niebezpiecznych w ramach prac interwencyjnych

Specjalizujemy się w usuwaniu tzw. drzew niebezpiecznych, które mogą stanowić duże zagrożenie dla mieszkańców oraz budynków. Ich wycinką zajmujemy się zarówno w mieście, w którym takie rośliny mogą zagrażać w ruchu drogowym, pieszym lub niszczyć konstrukcje wszelkiego rodzaju budynków, jak również w okolicach, gdzie drzewa stare lub chore często grożą zawaleniem. Ekipa Rope Serwis wkracza, zanim do tego dojdzie.

Trzebież lasu ze względów ekologicznych

trzebież lasuAby możliwe było zachowanie pożądanej formy ekosystemu, konieczna jest niekiedy trzebież lasu, czyli sukcesywna wycinka nadmiaru drzew, dzięki której pozostałe rośliny uzyskują lepsze warunki wzrostu i rozwoju.

Wykonując zlecenia tego typu korzystamy z technik dostępu linowego. Pracujemy zarówno na terenach zalesionych Podlasia, jak i wśród drzewostanu parkowego w obszarach miejskich. Dbamy o stan zieleni i o to, by znajdujący się w jej pobliżu ludzie byli bezpieczni.