518 407 936
Rope Serwis Logo

Jak zostać alpinistą przemysłowym?

Przeprowadzanie prac wysokościowych wymaga uzyskania odpowiednich uprawnień i spełnienia określonych wymagań. Jakie warunki trzeba zatem wypełnić, aby zostać alpinistą przemysłowym? O czym warto wiedzieć? Jakie szkolenia należy przejść? Odpowiedzi znajdują się w artykule – zapraszamy do lektury.

Kursy do pracy na wysokości

Wykonywanie tego rodzaju zawodu możliwe jest po uzyskaniu właściwego certyfikatu. W tym celu należy ukończyć szkolenie przygotowujące do prac na wysokości. Jedną z organizacji umożliwiających zdobycie takich uprawnień jest IRATA – określa ona procedury bezpieczeństwa w alpinizmie przemysłowym. Dostępne są trzy poziomy szkolenia: od zwykłego technika dostępu linowego, przez specjalistę, po nadzorującego. Certyfikat IRATA jest ważny przez trzy lata, a szkolenie składa się z kilku dni teoretycznych i jednego praktycznego, który kończy się egzaminem.

Podobnie wygląda dokument organizacji SPRAT – termin ważności również wynosi trzy lata, składa się z trzech poziomów i umożliwia zdobycie uprawnień do wykonywania prac na wysokości w dostępie linowym.

Co należy wiedzieć?

Jako że czynności w alpinizmie przemysłowym wykonywane są na wysokości powyżej 3 metrów, przejście odpowiednich szkoleń, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, jest niezbędne.

Oprócz kursów zakończonych uzyskaniem certyfikatu konieczna jest także znajomość odpowiednich przepisów BHP. Zatem, aby zostać alpinistą przemysłowym należy posiadać wiedzę na temat oceny stanu technicznego stanowiska roboczego, bezpieczeństwa podczas prac na wysokości, udzielania pierwszej pomocy, poruszania się po asekuracji poziomej i pionowej, korzystania ze sprzętu i nie tylko.

Co trzeba zrobić?

Zostanie alpinistą przemysłowym wymaga zatem spełnienia kilku wymogów, przejścia odpowiednich kursów, zaliczenia egzaminu oraz uzyskania certyfikatu. Nie jest to jednak koniec, ponieważ szkolenia należy regularnie powtarzać ze względu na określony okres ważności. Konieczne jest zatem regularne odnawianie uzyskanego certyfikatu.

crossmenuchevron-down